Hender holder en mobil med et dashboard i skjermen. I bakgrunnen ser vi grønn eng og solskinn.

Slik gjør 5G verden mer bærekraftig

5G er rakettmotoren for smart teknologi – som er avgjørende for å nå bærekraftsmålene. Her er 8 grunner til at verden blir mer bærekraftig med 5G.  

Skal vi nå FNs bærekraftsmål, trengs det endringer på en rekke områder. Da er gode verktøy avgjørende for å lykkes – og digital teknologi er definitivt ett av disse.

Faktisk er digital teknologi anslått å redusere de globale utslippene med 15 prosent innen 2030.

Med sin høye kapasitet og ytelse, er 5G katalysatoren som trengs for å hente ut potensialet i den nye teknologien. 5G er blitt beskrevet som et like stort teknologisk sprang som iPhone, og vil revolusjonere store deler av verden og hverdagen vår – blant annet ved å gjøre det mulig å koble til langt flere enheter samtidig. Det er avgjørende når vi for alvor skal ta i bruk IoT-teknologi (tingenes internett), som gjør at vi kan styre ressurser på en smartere måte.

– 5G er et viktig bidrag i bærekraftsarbeidet vårt. Det gjelder både hva Telia selv bidrar til ved å ta i bruk teknologien, og hvilke muligheter 5G skaper for bærekraft generelt, fastslår Henning Huuse, forretningsutvikler for 5G i Telia Next.

Her er 8 grunner til at 5G, og generelt et kraftig og stabilt mobilnett, tar verden i en mer bærekraftig retning:

To skolebarn ved nettbrett og PC.

1. God utdanning for flere

Tilgang til digital undervisning av god kvalitet bidrar til å nå et viktig bærekraftsmål – nemlig god utdanning. Dette er noe blant annet Verdensbanken har omtalt som en banebrytende utvikling.

Et kraftig mobilnett som 5G åpner også opp for mer bruk av teknologi som Augmented Reality og Mixed Reality, noe som vil ta undervisningsskvaliteten til et helt nytt nivå.

– Mulighetene 5G gir, vil kunne demokratisere utdanningssystemet globalt og legge til rette for et nytt nivå innen fjernundervisning. Her hjemme vil det også kunne være en positiv mulighet for distriktene, og uansett lokasjon vil man oppnå en mye mer virkelighetsnær opplæring ved hjelp av AR og VR.

Å ta i bruk ny teknologi i skolehverdagen kan i tillegg gjøre underverker for motivasjonen. Bedriften Wittario har tatt i bruk AR-teknologi for å gi skoletrøtte barn og ungdom ny giv – med Telia på laget.

Kvinne i arbeidsklær og hjelm styrer en drone.

2. Fjernstyring av risikabelt arbeid

Fjernstyring og fjernkontroll av maskiner og utstyr er et annet område hvor 5G gir store muligheter – også for bærekraft.

– Fjernstyring er bærekraftig både ved at det reduserer flytting av mennesker – og ved at det øker sikkerheten for operatører i risikable arbeidsprosesser. Det er i høyeste grad bærekraftig å spare menneskeliv, påpeker Huuse.

Dette gjelder blant annet for verdens mest produktive gruve, Kankberg-gruven i Sverige, som er blitt både mer produktiv og mer bærekraftig med 5G-teknologi.

Og på byggeplasser kan nå droner stå for inspeksjonen – noe som gjør arbeidet både mer effektivt, sikkert og miljø- og kostnadsbesparende.

Eldre kvinne holder et nettbrett. På skjermen ser vi en lege som hun har en videosamtale med.

3. Lettere tilgang til fagfolk

Robust konnektivitet med god kapasitet gjør det også mulig å få tilgang på eksperter som ikke er fysisk til stede. På den måten vil en maskiningeniør kunne guide en operatør som utfører vedlikeholdsarbeid eller reparasjoner i et annet land – eller en lege kan stille diagnosen over videokonsultasjon med pasienten. Dette skjer allerede over fastnettet, og med 5G åpnes dørene for enda flere bruksområder.

Oppkoblede enheter og sensorikk vil bli et viktig verktøy for helsevesenet når eldrebølgen skyller innover landet. Ved å ha tilgang til hjelp når man trenger det, vil mange flere kunne oppleve trygghet ved å bo hjemme, selv om de er avhengig av jevnlig oppfølging.

Les mer: Roboten Berntsen fjernstyres av helsetjenesten, for å gi eldre et mer aktivt og mindre ensomt liv.

En hånd holder en penn og peker på en PC-skjerm med grafer og diagrammer.

4. Raskere og bedre kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll ved hjelp av video og videoanalyse er et område det er stor interesse for i ulike bransjer, forteller Huuse. Ved å kontrollere kvaliteten umiddelbart, er veien langt kortere til å stanse produksjonen dersom det oppdages avvik. Det betyr mindre svinn, feilproduksjoner – og utslipp.

Også innen fiskeoppdrett har denne typen teknologi stor innvirkning på bærekraft. Ved hjelp av undervannskameraer kan man kontrollere både fiskehelse, vekst og fôrmengde. Kameraene kommuniserer med skytjenester over mobilnettet på en rask og sikker måte.

Les om hvordan den norske tech-startupen OptoScale bruker kameraoptisk teknologi og uslåelig mobildekning til å gjøre oppdrettsnæringen mer bærekraftig.

Rød traktor ute på åkeren.

5. Mer presist landbruk

Landbruket er en annen sektor hvor smartteknologi er på full fart inn. Presisjonslandbruk handler om å bruke teknologi til å tilpasse behandlingen av hver enkelt plante og husdyr – og sparer både miljø, penger og arbeidskraft.

Gjennom å hente inn nøyaktig informasjon, kan for eksempel åkeren få riktig mengde vann, gjødsel eller sprøytemidler – akkurat der det trengs.

Telia er involvert i flere innovasjonsprosjekter i landbruket. Les mer om hvordan roboten Ekobot fjerner ugress og innhenter data ved hjelp av AI-teknologi – og om hvordan 7Senses sensor sørger for optimal vanning.

To trailere på veien etter at solen akkurat har gått ned.

6. Smartere transport av varer og mennesker

5G legger til rette for smartere og optimalisert transport av varer og personer. Når flere enheter kan snakke sammen, kan man planlegge reiseruter på en langt bedre måte. Det reduserer kjørelengdene og dermed utslippene.

– Slike trafikksystem er også avhengig av sanntidsinformasjon fra ulike systemer, og mange av disse vil gå over 5G, påpeker Huuse.

5Gs muligheter for store dataoverføringer over kort tid er også en forutsetning for autonome kjøretøy. Slike selvkjørende transportmidler vil kunne gi en mer effektiv logistikk i byer og tettsteder, og redusere både utslipp og trafikkbelastning.

Les også: Telia, NTNU og Celerway med selvkjørende elektriske ferge

Videomøte sett fra utsiden av et møterom.

7. Bedre digitale møter

Svært mange av oss har stiftet bekjentskap med fjernjobbing, digitale møter og digital undervisning de siste par årene. Det har spart oss for mange reiser, og dermed utslipp – og er et arbeidsmønster som er kommet for å bli. Skal det fungere på en bra måte, er man imidlertid helt avhengig av et førsteklasses nett.

– Alle vet hvor frustrerende det er å sitte på møter når linjene er dårlige. Der kommer 5G-nettet inn, med kapasitet som gjør det mulig å ha mange videosamtaler samtidig, med høy kvalitet, sier Huuse.

Les også: 3 startups som benytter kommunikasjonteknologi for en grønnere verden

Telias grønne basestasjon på Trollstigen

8. Smart strømstyring

Ett av områdene hvor Telia selv blir mer bærekraftige ved å bruke 5G, er gjennom smartstyring av mobilnettene.

– Det innebærer at vi skalerer energiforbruket ut fra behovet. Når få bruker mobilnettet – som på natta – skrur vi av ganske mange av dem, slik at vi unngår unødvendig strømforbruk. Begynner trafikken å øke, skrus de automatisk på. 5G er i tillegg en mer effektiv måte å produsere mye data på, påpeker Huuse.

Smart strømstyring er noe mange har begynt å ta i bruk i bygninger, ved at lys skrur seg av og temperaturene senkes når mennesker ikke er der. Det gir store gevinster både for miljøet og økonomien – noe som ofte henger sammen.

Vil du utforske mulighetene det nye 5G nettet gir? Ta kontakt med Telia.

Var denne siden nyttig?